چای سبز و درمان لرزش اساسی - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
كشف علت بيماري لرزش اساسي - جمعه پانزدهم فروردین 1393
تجربه - سه شنبه دوازدهم فروردین 1393
بررسي تاثير درمانهاي مختلف بر لرزش اساسي - پنجشنبه دوازدهم دی 1392
بادام زمینی و عسل - سه شنبه نوزدهم شهریور 1392
چه کنیم دوستان؟ - یکشنبه دوازدهم خرداد 1392
آب آناناس و لرزش اساسی - دوشنبه یازدهم دی 1391
فرکانسهای مغناطیسی و لرزش اساسی - شنبه بیست و پنجم آذر 1391
بحث در مورد درمان جدید - چهارشنبه هفدهم خرداد 1391
تحقيقات عامل بالقوه لرزشهاي اساسي را مشخص كرد - یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390
سلام - سه شنبه پنجم مهر 1390
جدیدترین درمان برای لرزش فامیلیessential tremor - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و ششم آذر 1389
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389
[عنوان ندارد] - سه شنبه هجدهم آبان 1389
[عنوان ندارد] - شنبه پانزدهم آبان 1389
خاموش کردن سلولهای مغزی - یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389
لرزش اساسی - یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389
بياييد با هم باشيم - یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1389
لرزش و درمان ان - چهارشنبه دوازدهم اسفند 1388
لرزش فامیلی - چهارشنبه دوازدهم اسفند 1388