اعلام نتايج درمان با SAGE و موفقيت داده هاي اكتشافي درباره لرزش اساسي - پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴
چاي سبز و لرزش اساسي - جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴
چای سبز و درمان لرزش اساسی - یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳
كشف علت بيماري لرزش اساسي - جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳
تجربه - سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۳
بررسي تاثير درمانهاي مختلف بر لرزش اساسي - پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲
بادام زمینی و عسل - سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲
چه کنیم دوستان؟ - یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۲
آب آناناس و لرزش اساسی - دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱
فرکانسهای مغناطیسی و لرزش اساسی - شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱
بحث در مورد درمان جدید - چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱
تحقيقات عامل بالقوه لرزشهاي اساسي را مشخص كرد - یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰
سلام - سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰
جدیدترین درمان برای لرزش فامیلیessential tremor - پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹
خاموش کردن سلولهای مغزی - یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹
لرزش اساسی - یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹
بياييد با هم باشيم - یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹
لرزش و درمان ان - چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸
لرزش فامیلی - چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸